3-Schicht

Fichte 3-Schicht Naturholzplatte, Produktion normgerecht nach EN 13017, Verleimung nach AW100, GKL B/C+
Format: 1250 x 5000 mm
     
Stärke in mm Art.Nr. VPE [Paket]
     
19 41427020 25
27 41427050 20